Spočítejte si bonus

Orientační výpočetNeznám přesné údaje o spotřebě 

Přesný výpočetZnám přesné údaje o spotřebě 

 

Jakou energii používáte?

Vyplňte údaje o spotřebě elektřiny:

SazbaVyberte sazbu 

Spotřeba ve VTZadejte spotřebu za minulý rok ve vysokém tarifu 

MWh / rok

Spotřeba v NTZadejte spotřebu za minulý rok v nízkém tarifu 

MWh / rok

Kde a od koho energii odebíráte:

Produkt

Vyplňte údaje o spotřebě plynu:

SpotřebaZadejte spotřebu za minulý rok 

MWh / rok

Kde a od koho plyn odebíráte:

Produkt