Otázky a odpovědi

 • Jak získám bonus?

  1. Zavolejte na bezplatnou linku BLESK energie 800 98 78 78 nebo zanechte kontakt a operátoři vám zavolají zpět.

  2. S operátorem zákaznické linky po telefonu vyplníte smlouvu.

  Budete k tomu potřebovat poslední fakturu, smlouvu se stávajícím dodavatelem a číslo bankovního účtu.

  Vyplněná smlouva, plná moc, informace pro zákazníka a všeobecné obchodní podmínky vám budou doručeny kurýrem k podpisu na místo a v dobu, kterou si určíte.

  3. Změnu dodavatele vyřídíme za vás, ZDARMA!

  Všechny administrativní náležitosti spojené s přechodem od stávajícího dodavatele energie k produktu BLESK energie budou vyřízeny zdarma za vás, pouze na základě plné moci. O nic se nemusíte starat.

  4. Zahájení dodávky a vyplacení bonusu.

  Po uplynutí výpovědní lhůty a ukončení procesu změny dodavatele se stáváte zákazníkem společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., produktové řady BLESK energie.

  Do 30 dnů od zahájení dodávky energií vám bude na bankovní účet vyplacen bonus.

   

   

 • Kdy mi bude bonus vyplacen a jakým způsobem?

  Bonus vám vyplatíme převodem na váš bankovní účet nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení dodávky BLESK energie.

 • Jak je možné, že BLESK energie může nabízet svým klientům výplatu úspory formou bonusu předem?

  BLESK energie je produkt společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., zavedeného dodavatele plynu a elektřiny, který je součástí silné skupiny Energetického a průmyslového holdingu, a.s.

  Energetický a průmyslový holding, a.s., je druhým největším výrobcem elektřiny v České republice, lídrem plynárenského průmyslu na Slovensku a významným přepravcem zemního plynu do zemí EU.

  Díky tomu má silné finanční postavení, které umožňuje vyplácet bonus v podobě dvouleté úspory předem.

 • Kolik mě bude stát změna dodavatele například v poplatcích nebo v jiných nákladech?

  NIC! Přechod k BLESK energii je zcela zdarma a nevyžaduje žádné stavební úpravy ani výměnu měřicích nebo rozvodných zařízení.

 • Opravdu mi plyn ani elektřinu po dobu 2 let nezdražíte?

  NE! Výše vyplaceného bonusu – tedy dvouleté úspory předem – i závazek nezdražení ceny jsou garantovány přímo ve smlouvě. BLESK energie neodkazuje na žádný nepřehledný sazebník.

 • Co se stane za dva roky?

  Úsporu vám vyplatíme znovu a opět předem. BLESK energie dnes neumí svým klientům odpovědně říct, jaké budou ceny energií za dva roky. Pokud ale na trhu nedojde k žádným změnám, získáte tento bonus znovu.

 • Opravdu mohu kdykoliv odejít?

  Ano, díky smlouvě na dobu neurčitou můžete kdykoliv odejít tak, že tuto smlouvu bez jakýchkoliv pokut vypovíte a ukončíte.

  Pokud se rozhodnete odejít během prvních 24 měsíců od podepsání smlouvy, vrátíte pouze bonus vyplacený předem.

 • Jak často budu dostávat fakturu?

  Faktury budete dostávat zpravidla jednou za rok v závislosti na pravidelném odečtu příslušného provozovatele distribuční soustavy (bude zachován stávající cyklus).

 • Co tvoří cenu energií ?

  Výsledná cena zemního plynu a elektřiny se skládá ze tří částí – regulovaná cena, neregulovaná cena a daně.

  Regulovaná část ceny zahrnuje úhradu distribuce zemního plynu nebo elektřiny a je daná, změnou dodavatele ji nelze ovlivnit.

  Stejně tak nelze ovlivnit ani výši daně.

  Z pohledu klienta a plátce za odběr energií, tedy vás, je důležitá neregulovaná část ceny zemního plynu nebo elektřiny. A právě správným výběrem či změnou dodavatele energií můžete ovlivnit své náklady za odběr plynu či elektřiny!

 • Kdy odesíláte upomínky?

  Orientační termíny zasílání upomínek jsou tyto:

  První upomínka po 7 dnech po uplynutí splatnosti

  Druhá upomínka po 17 dnech od uplynutí splatnosti, nejdříve 10 dní od zaslání první upomínky

  Třetí upomínka po 27 dnech od uplynutí splatnosti, nejdříve 10 dní od zaslání druhé upomínky

  Čtvrtá upomínka po 37 dnech od uplynutí splatnosti, nejdříve 10 dní od zaslání třetí upomínkyy

 • Co mám dělat, pokud obdržím upomínku?

  Zkontrolujte nejdříve, zda platba proběhla. Pokud ano, informujte nás prosím na naší zákaznické lince 255 707 099, případně e-mailem na info@bleskenergie.cz, a uveďte datum, na který účet a pod kterým variabilním symbolem platba proběhla.

  Je možné, že se platbu nepodařilo správně přiřadit.

  Pokud platba faktury neproběhla, je nutné fakturu co nejdříve uhradit!