Při zadaných údajích pro výpočet vám nemůžeme nabídnout finanční bonus.Pro výpočet přesné úspory zadejte do kalkulačky informace o vaší stávající ceně a spotřebě, které naleznete ve smlouvě a posledním vyúčtováním u stávajícího dodavatele energií, nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 98 78 78.
Poslat e-mailem
Tato prezentace a kalkulace výše bonusu vychází z údajů zadaných do formuláře uživatelem těchto internetových stránek a je pouze informativní, tzn. není závaznou nabídkou, návrhem na uzavření smlouvy ani veřejným příslibem. V případě uvedení nesprávných údajů se výpočet bonusu může lišit. Pro potvrzení konkrétní výše bonusu a obdržení závazné nabídky na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu prosíme kontaktujte naše call-centrum na bezplatné telefonní lince 800 98 78 78. Po uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu se podmínky přiznání práva na bonus a jeho výplaty řídí Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny – Produkt BLESK energie ("VOPDEB“) a/nebo Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky plynu - Produkt BLESK energie ("VOPDPB"). Bonus ve smyslu VOPDEB a/nebo VOPDPB znamená zálohu na slevu z ceny za dodanou elektřinu a/nebo plynu, která bude dodavatelem elektřiny a/nebo plynu poskytnuta za podmínek uvedených ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu.